alapfokú vizsga

 

ORIGÓ B1 ALAPFOK

Ez a vizsga a Közös Európai Referenciakeret (KER) specifikációján alapul, és azt méri, hogy a vizsgázó képes-e boldogulni a hétköznapi élet alapvető helyzeteiben, képes-e alapszinten társadalmi, kulturális és munkakapcsolatokat teremteni és fenntartani idegen nyelvi közegben. Az eredményes alapfokú vizsga teremti meg az alapot a középfokú vizsga irányába való továbblépésre.

B1 ALAPFOK - TÁBLÁZATOS ISMERTETŐ

 

Időtartam

Nyelvi készség / Feladattípus

Terjedelem

Pontszám

Szóbeli

Kb. 10 perc

Beszédkészség:
Irányított beszélgetés

(az egyik vizsgáztatóval általános témákról)

Kb. 3-4 perc

*40 pont

Önálló témakifejtés (képi stimulus alapján)
(két kép/sorozat/ közül választható)

Kb. 3-4 perc

Szituációs szerepjáték (egy téma húzása)

Kb. 3-4 perc

Kb. 10 perc

Beszédértés (gépi beszéd)

(Kb. 1 perc)

20 pont

Szóbeli ('A' típus) összesen:

60 pont

Írásbeli

60 perc

Olvasott szöveg értése:
- autentikus idegen nyelvű szövegre vonatkozó magyar nyelvű kérdések megválaszolása

(1200-1500n)

20 pont

Közvetítési készséget mérő feladat:
- - idegen nyelvű feladatlap megoldása

(500-1000n)

10 pont

Íráskészség:
- levél írása egy téma, néhány irányítási szempont alapján

8-10 sor

20 pont

Írásbeli ('B' típus) összesen:

50 pont

Szóbeli és írásbeli ('C' típus) összesen:

110 pont

*A szóbeli vizsga részletes pontszámai:

A szóbeli vizsga értékelési szempontjai:

Pontszám:

Kommunikatív érték:

20 pont (10 pont az irányított beszélgetésre, 5-5 pont az önálló témakifejtésre és a szituációs szerepjátékra)

Szókincs:

10 pont (globális pontszám a 3 feladatra)

Nyelvhelyesség:

10 pont (globális pontszám a 3 feladatra)

Beszédértés (gépi beszéd)

20 pont

Összesen:

60 pont

 

SZÓBELI ('A') VIZSGA

BESZÉDKÉSZSÉG ÉS BESZÉDÉRTÉS

A sikeres vizsgázó képes az adott idegen nyelven tájékoztatást adni, beszámolni eseményekről, leírni dolgokat és személyeket, véleményét megfelelő módon kifejezni és alapvető érdekeit a megfelelő nyelvi eszközök alkalmazásával érvényesíteni.
A szóbeli vizsga keretében (a részletes témalistát ld. a 4. fejezetben) a vizsgáztató rövid személyes tárgyú beszélgetést folytat a vizsgázóval, aki ezt követően önállóan beszél az általa előzetesen kiválasztott, a beszélgetéstől eltérő témájú képről. Utolsó feladatként egy általa - szintén előzetesen - véletlenszerűen kiválasztott idegen nyelvű szituációt játszik el a vizsgáztatóval magyar nyelvi utasítások alapján.
A vizsga során végig mérjük a vizsgázó beszédértését és interakciós készségét. A vizsgázó feladata, hogy megértse a célnyelvi standardnál tagoltabb, lassabb beszédtempóval hozzá intézett kérdések, közlések lényegét, és megfelelő módon, spontán reagáljon azokra. A vizsgázó teljesítményét a következő értékelési szempontok alapján mérjük: kommunikatív érték, szókincs, nyelvhelyesség, kiejtés és beszédértés (a részletes értékelési skálát ld. az 5. fejezetben).
A beszédértés vizsgálata emellett laboratóriumban (vagy azzal közel egyenértékű, megfelelően behangosított helyiségben) történik magyar nyelvű feladatlap segítségével. A vizsgázó kb. 1,5-2 perces, beszélt nyelvi, normál beszédtempójú, szerkesztett, de célnyelvi forrású szöveget hallgat meg háromszor. A feladat megoldási kulcsa alapján minden helyes információért pont(ok) jár(nak) (20 pontból). A feladat végrehajtására kb. 10 perc áll rendelkezésre, a megoldáshoz szótár nem használható.